ف

 

فاخته

فاستوني

فاضلاب

فال

فالوده

فانوس

فتق

فتنه

فتيله

فحش

فِر

فراخي

فرار

فراشي

فراواني آب

فرج

فرجه

فرجي

فرزند

فرش

فرشته

فرعون

فرغان

فرفره

فروختن

فرودآمدن

فرورفتن در آب

فروش

فروشگاه

فرياد

فريني

فزون شدن

فستق

فسنجان

فضله

فقاع

فقير

فقيه

فلاخن

فلفل

فلوت

فلوس

فنجان

فندق

فندک

فنر

فنک

فواق

فوره

فوطه

فيروزه

فيل

فيله

فين

فينچ

2 thoughts on “ف”

  1. سلام من یه خواب دنباله دار دیدم که خیلی منو نگران کرد لطفاً تعبیرش کنید بینهایت ممنونم…
    یه خواب دیدم حدود شاید یک ماه پیش که یک گربه رو گرفتم و در جایی گذاشتم فرار نکنه تا بزرگش کنم..
    بعد از خواب بیدار شدم و فراموش کردم بعد از گذشت یکماه الان خواب بودم و ادامه خواب یکماه پیش رو دیدم رفتم اتاقم و دیدم یه چیزی تکون‌میخوره منم ترسیدم چون صدایی نداشت…و من یکدفعه یه ضربه به جایی که اکنون میخوره زدم و بچه گربه افتاد بیرون و تا من دیدم خیلی خودمو نفرین کردم تو دلم که چرا من یادم رفت این گربه رو و وقتی بغلش کردم هی گاز می‌گرفت دست منو اما قوی نبود در حد این بود که فقط یه احساس کنم که دندوناش به دستم داره میخوره
    و من فهمیده بودم که گرسنه هست به همین دلیل با نگرانی سریع دویدم که یه گوشت یا شیر برایش پیدا کنم تا از گرسنگی درد نکشه و یکدفعه بیدار شدم و اشک تمام چشمم رو گرفت و گریه کردم حتی وقتی چهره اون گربه میاد تو چشمم خیلی مظلوم و دردناک بود خیلی نگران شدم که آیا من کسی رو فراموش کردم یا نه اما نمیدونم

    Reply

Leave a Comment