ذرت پخته

Rate this post

ذرت پخته
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است كه آگاهي و مطالعه و برنامه ريزي درست براي آينده ، شما را به پيشرفت مي رساند

Leave a Comment