مورچه

5/5 - (4 votes)

مورچه
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زيان است و آسيب و گزند و شايد آفت و بلا و مصيبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
مورچه : کار سود آور
خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختي بدست خود
مورچه اي شما را گاز بگيرد : ناراحتي

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه بايد در طي روز بعد ، به انتظار آزار و اذيتهاي جزئي باشد . مثل هجوم اضطرابهاي كوچك و ناخوشنودي دربارة زندگي

https://basichealthtrips.com/

1 thought on “مورچه”

  1. سلام من خواب دادم که یک تعداد زیاد مورچه به تمام سرم حجوم اورده یعنی به مو هایم لانه ساخته و من کوشش میکنم که از مو هایم همه شان را دور کنم اما انها دور نمیشود لطفاً تعبیر خواب را بگويد

    Reply

Leave a Comment