نوه

Rate this post

نوه
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر كسى خواب نوه‏ى خود را ببينيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى را خواهيد داشت.

1 thought on “نوه”

Leave a Comment