ورشکست

Rate this post

ورشکست
آنلي بيتون مى‏گويد:
ورشكست شدن در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

Leave a Comment