ييلاق

Rate this post

ييلاق
لوک اويتنهاو مي گويد :
ييلاق : زندگي آرام
روستاي ييلاقي پر طمطراق : خوشبختي
روستاي ييلاق ساده : آينده متزلزل
روستاي ييلاقي که در آتش بسوزد : کاميابي
صاحب روستايي بودن : آسايش مادي

Leave a Comment