قاعده هجدهم

  تعبیر خواب قاعده هجدهم: تعبیر خواب قاعده هجدهم کسی که خوابش را تعبیر نمی‌کند از تبعات آن سالم نمی‌ماند. تا اینکه تعبیر کند یا خیر آن را از خداوند مسألت نماید: Tabire Khab تعبیر خواب قاعده هجدهم اصل در تعبیر خواب، بقاء اوضاع است بر آنچه که قبلا بوده هر چند مدت طولانی شود … Read more

قاعده هفده‌هم

  تعبیر خواب قاعده هفده‌هم: تعبیر خواب قاعده هفده‌هم هر خوابی که براساس اصول معتبر تعبیر شده باشد، کامل است و بوسیله تعبیر دیگری نقض نمی‌شود: تعبیر خواب قاعده هفده‌هم باید خواب مطابق اصول معتبر تعبیر شود. ولو اینکه معنای بعید در نظر گرفته شود، به اذن خدا خواب براساس اولین تعبیر به وقوع می‌پیوندد … Read more

قاعده شانزده‌هم

  تعبیر خواب قاعده شانزده‌هم: تعبیر خواب قاعده شانزده‌هم رؤیا بر حسب اختلاف شکل و ظاهر انسانها و قدر منزلت آنها تغییر می‌کند. تعبیر خواب قاعده شانزده‌هم باید به حال وضع بینندة خواب و قدر منزلت او نظر شود و سپس بر اساس آن، تعبیری مناسب ارائه گردد. مثال: دو نفر که هر دو در … Read more

قاعده پانزدهم

  تعبیر خواب قاعده پانزدهم: تعبیر خواب قاعده پانزدهم رؤیا مؤمن را مسرور می‌کند نه مغرور: تعبیر خواب قاعده پانزدهم رؤیا نوید است و فقط بر آن تکیه نمی‌شود، بلکه به انجام اعمال صالحه نیز باید اقدام شود. ابن مفلح در آداب الشرعیه می‌گوید: ابراهیم الحمیدی مردی صالح بود. امام احمد بن حنبل س به … Read more

قاعده چهاردهم

  تعبیر خواب قاعده چهاردهم: تعبیر خواب قاعده چهاردهم هر رؤیا دو معنی دارد: یکی نزدیک و دیگری دور که در خیر و شر مختلفند و جانب خیر بر جانب شر غلبه دارد. مثال: Tabire Khab عائشه ل همسر پیامبر ص نقل می‌کند: که زنی از اهل مدینه، همسرش تاجر بود و هر گاه به … Read more

قاعده سیزدهم

  تعبیر خواب قاعده سیزدهم: تعبیر خواب قاعده سیزدهم رؤیا رازی است که خداوند بوسیلة فرشته نزد بیننده خواب بودیعه می‌گذارد پس نباید بازگو شود مگر نزد عالمی یا ناصحی. سبب آن ـ والله اعلم ـ اینست که بوسیله انسان جاهلی یا حاسدی تعبیر نشود و چیزی واقع شود که عاقبتش خیر نباشد. اما اگر … Read more

قاعدة یازدهم

  تعبیر خواب قاعدة یازدهم: تعبیر خواب قاعدة یازدهم تعبیر، قیاس و تشبیه و ظنّ است نه قطع و یقین و برای ایجاد أنس است و تا زمانیکه آشکار نشده قسم بر آن جائز نیست مگر اینکه صدق آن در بیداری ظاهر شود: دلیل آن، قول خداوند متعال است در مورد یوسف ؛: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ … Read more

قاعده دوازدهم

  تعبیر خواب قاعده دوازدهم: تعبیر خواب قاعده دوازدهم قاعده دوازدهم هر اثر دردناکی بعد از رؤیا در بیداری نشانه شروع آسیب از طریق چشم است. پس باید برای برطرف کردن اثر، سریعاً اقدام کرد تا آن چشم بر وی مسلط نشود. tabeer e khwab مثال: کسی در خواب می‌بیند که یکی چاقوی به کمر او می‌زند … Read more

قاعده دهم

  تعبیر خواب قاعده دهم: تعبیر خواب قاعده دهم رؤیای که با ترس و خوف همراه است، اصل در تعبیر آن، آسان‌گیری و بشارت است. دلیل، فرمودة خداوند است: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (البقره:185). «خداوند، راحتى شما را مى‏خواهد، نه زحمت شما را!».  tabeer e khwab تعبیر خواب قاعده دهم مثال: اگر دید هراسان است، هراسش را به أمن تعبیر … Read more

قاعده نهم

  تعبیر خواب قاعده نهم: تعبیر خواب قاعده نهم خوابی که در بیداری به یاد نمی‌آید خیری در آن نیست مادامیکه قرینه‌ای در عالم واقع آنرا به یاد نیاورد. tabeer e khwab مثال: اگر از خواب بیدار شد و رؤیایش را فراموش کرده بود، اما هنگامیکه به سر کارش رفت با مشاهدة رنگ سبزی خوابش را … Read more