چند مقدمه قبل از تأويل

چند مقدمه قبل از تأويل   انواع رؤیا: رؤیا به سه نوع تقسیم می‌شود: کلام فرشته: این، همان رؤیای صادقه و بشارتی است از جانب خداوند برای بنده‌اش. کلام شیطان: این، رؤیای باطل از طرف شیطان برای غمگین کردن انسان است. کلام نفس: این، گفتگوی انسان با نفس خود در حال بیداری است، که آن … Read more

اهمیّت بحث رؤیا

  اهمیّت بحث رؤیا: گفتگو از رؤیا، قواعد و أحکام آن دارای اهمیت زیادی است مخصوصاً در این دور و زمان که حق با باطل در آمیخته است، و کسانی از رؤیا و تأویل آن، صحبت می‌کنند که اهل این کار نیستند. عواملی که من را تشویق کرد تا به این امر مهم بپردازم مختصراً … Read more